Privacy

De Tulpenbrouwerij gebruikt cookies alleen om de website goed te laten werken. Wij gebruiken geen analytische software voor commerciële doeleinden, alleen om het gebruik van de website anoniem te analyseren.

Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij slaan alleen persoonsgegevens op die u zelf verstrekt, zoals naam, adres, postcode en woonplaats. Deze gegevens worden gebruikt om op uw verzoek bestellingen te versturen of om te reageren op vragen of opmerkingen.

De Tulpenbrouwerij bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een goede dienstverlening, tenzij van overheidswege verplicht is deze gegevens langer te bewaren.

Uw gegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, tenzij dat op grond van de wet verplicht is of nodig is voor de bescherming van onze rechten.