Hoogtepunten uit onze geschiedenis

Jo van den Berg begon in 1914 met de teelt van hyacinten, tulpen en narcissen. Het begin van een periode die dieptepunten kende – de Eerste en Tweede Wereldoorlog – maar ook veel hoogtepunten. Enkele daarvan zetten we hier op een rij.

1980: Prins Takahito en prinses Yuriko dopen tulp Prince Mikasa

Prins Takahito en prinses Yuriko van Mikasa in 1980
Jo van den Berg bij de presentatie van de tulp Prince Mikasa aan het Japanse prinselijk paar (1980)

Op initiatief van het Internationaal Bloembollencentrum (IBC) hielden de Japanse prins Takahito en prinses Yuriko van Mikasa de tulp Prince Mikasa ten doop op de Keukenhof in Lisse.

De tulp werd gekweekt door Jo van den Berg. Prins Takahito was destijds beschermheer van de Nederlands-Japanse Vereniging.

1982: De J.F. Ch. Dix-penning

Voor zijn bijdrage aan de tulpenveredeling in Nederland ontving Jo van den Berg in 1982, op 86-jarige leeftijd, de eerste J.F. Ch. Dix-penning. Een erkenning van zijn jarenlange inzet voor tulpenveredeling en de daaruit voortgekomen nieuwe rassen.

1990: Concert Fats Domino in Nederland

Fats Domino en Truus van den Berg
Truus van den Berg met Fats Domino op Schiphol (1990)

Voorafgaand aan een concert in Nederland in 1990 nam de Amerikaanse blueszanger en pianist Fats Domino de naar hem vernoemde tulp in ontvangst. De ceremonie vond plaats bij aankomst op Schiphol.

2001 en 2003: De Gouden Bolbloem

Uitreiking Gouden Bolbloem tijdens de Lentetuin in Breezand in 2001
Marcel en Rober van den Berg winnen de Gouden Bolbloem (2001)

De Gouden Bolbloem wordt jaarlijks uitgereikt op de Lentetuin in Breezand. De prijs gaat naar de kweker die volgens de vakjury de mooiste combinatie heeft van drie soorten bolbloemen: de tulp, narcis en hyacint.

C.G. van den Berg en Zn. won deze prestigieuze prijs in 2001. Het bedrijf was toen inmiddels overgenomen door kleinzoons Marcel en Rober van den Berg. In 2003 won C.G. van den Berg en Zn. nogmaals de Gouden Bolbloem. Een prestatie om trots op te zijn, zeker gezien de concurrentie van de veel grotere bloembollenbedrijven die deze prijs meestal in de wacht slepen.

2012: Documentaire ‘Een bloem van twee landen’

LINK: https://www.npostart.nl/een-bloem-van-twee-landen/22-06-2013/NPS_1229091

Een bloem van twee landen verbindt de geschiedenis van de inheemse hyacint uit Turkije met de ontwikkeling van de hyacintenteelt in Nederland. De hyacint komt in het wild voor als multiflora, wat wil zeggen dat er meerdere bloemstelen uit één bol ontspruiten.

C.G. van den Berg teelde in 2012 een hyacint die van nature multiflora was. Een in Nederland zeldzame variant. Deze soort stond dicht bij de wilde hyacint, de hyacintus orientalis, uit Turkije.

In de documentaire vertelt Marcel over de hyacintenveredeling. Ook is te zien hoe de door hem geteelde hyacintus Istanbul wordt aangeboden aan de Turkse president Abudullah Gül tijdens de Floriade in Venlo in april 2012.

2014: Het begin van De Tulpenbrouwerij

Vlak voor de bedrijfsbeëindiging van C.G. van den Berg en Zn. in 2014 had Janneke een flink aantal tulpenkruisingen gedaan op het land. Het was de bedoeling deze kruisingen volledig biologisch op te kweken. De zaadjes werden in plantbakjes gezaaid en in de achtertuin werden kleine hoeveelheden oude en nieuwe soorten geplant voor verdere veredeling.

Toen uit de eerste zaadjes kleine bolletjes groeiden, begon ook bij Marcel het kwekersbloed weer te borrelen. Met z’n tweeën werken we nu kleinschalig aan het kweken van nieuwe soorten op duurzame wijze.